митология

Gifmania ли препоръчали днес ...

Gif на

Gif на

Gif Анимации на митология

Всичко на митология за вашия мобилен телефон Тази концепция е роден от съюза на две думи от гръцки произход, Mythos (което означава история или дискурс) и лога (което е израз на мисли). Може да се каже, че е на път да представят легендите.