5714

опа

Gif Анимации на опа

опа
опа
опа
опа
опа
опа
до

Безплатен Галерия на GIF на опа.Тази дума е междуметие използва за изразяване на изненада или небрежност. Обикновено се използва, когато е претърпял малка авария или е направил грешка.